Barcelona Travel Bloguers posa a l’abast dels seus socis una sèrie de serveis amb l’objectiu de fomentar la professionalització i buscar així un millor posicionament en el sector. Aquests serveis estan agrupats a dia d’avui en quatre àrees:

Assemblees bimensuals

L'associació organitza una Assemblea cada dos mesos en què es posen en comú els objectius i accions i es debaten les prioritats i necessitats de l'associació. L'objectiu de la trobada també és fomentar la interacció entre els nostres socis. Es tracta d'un acte privat al què només poden acudir els socis.
asambleas

Formacions: millors pràctiques, cursos, tallers, conferències, casos d'estudi, etc.

Impartir tallers i cursos formatius és un dels objectius de l'associació, que procurarà millorar les pràctiques i tècniques utilitzades pels usuaris membres de l'associació. D'aquesta manera, els membres podran accedir a una professionalització teòrica i tècnica constant.

Blogtrips

Lògicament no poden faltar l'acció de viatjar. Per això, #bcnTB col·labora regularment en blogtrips d'entitats públiques, oficines de turisme i empreses privades totalment o parcialment pagats per als membres de l'associació.
visibilidad

Visibilitat per al teu blog

Com a associació el nostre objectiu és que un blog creixi perquè així també creixem com a associació. Donem suport a la difusió de us continguts generats pels nostres membres en les xarxes socials de Barcelona Travel Bloggers a Twitter, Facebook i Instagram.

A més, generem continguts propis mitjançant les publicació de posts dels socis al blog i posts col·laboratius. Al blog pots veure totes les nostres publicacions.